Lab TestBorrelia antibody (IgM) Borreliosis  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدCLIA
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیون-موارد مشکوک به بورلیوز
-اریتم نامشخص
– کاردیت
-آرتریت
-آکرودرماتیت
-لنفوسیتوم
-مننژیت
– علائم دیگر از سلسله اعصاب مرکزی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
تفسیرنتیجه مثبت تست باید توسط IgM- werternblot تایید شود.
– آنتی بادی از کلاس IgM در شروع بیماری (حدود 50 درصد) مشاهده می شود.
-در موارد عفونت سفلیس فعال، ممکن است که نتیجه تست بطور کاذب مثبت باشد (cross reaction).
-پس از درمان موفق، ممکن است که آنتی بادی برای مدت طولانی مثبت بماند.