آنالیز گازهای خون (Blood gas analysis ABG,VBG)

متد: GASTAT 1820

کاربرد:

  • بیماریهای ریوی نظیر asthma، cystic fibrosis و یا chronic obstructive pulmonary disease COPD
  • کنترل درمان بیماریهای ریه
  • تشخیص نیاز به اکسیژن (mechanical ventilation)
  • اندازه گیری acid-base level در بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی، کلیوی، دیابت خارج از کنترل، اختلالات خواب، عفونت های سخت،drug overdose و غیره

برای این منظور معمولا از خون شریانی و یا خون کاپیلار که از نرمه گوش گرفته شده است استفاده می کنند. از خون وریدی بیشتر در رابطه با ارزیابی اختلالات متابولیکی بهره گیری می شود.

پارامترهائی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند بقرار زیرند :

  • pH
  • pO2
  • sO2
  • pCO2
  • HCO3
  • BE