Lab TestBeta-2-Microglobulin serum ß2-Microglobulin serum
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
نمونه خون 0.5ml serum
اندیکاسیون– بیماری های لنفوپرولیفراتیو بدخیم ( میلوم مولتیپل، CLL ، NHL، Burkitt-Tumor، Hodgkin-lymphoma ، ALL در بزرگسالان)
– بیماری های کلیه بمنظور ارزیابی نرخ فیلتراسیون گلومرولی، بخصوص در کودکان
– پایش پس از پیوند عضو (پیوند کلیه)
– کنترل روند عفونت HIV
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
تفسیرافزایش در بیماری های توموری : کارسینوم ها، لوسمی ها، میلوم مولتیپل
افزایش در بیماری های دیگر : محدودیت نرخ فیلتراسیون گلومرولی، بیماری های اتو ایمون، اختلال در ایمنی سلولی
( ایدز، پس از پیوند عضو)
اطلاعات بیشترBeta-2-Microglobulin یک پروتئین با وزن مولکولی 8/11 دالتون است که در سطح عموم سلولهای دارای هسته و در بخشی از مولکول HLA وجود دارد. این پروتئین بصورت آزاد و یا در ترکیب با HLA و غلظت کم در عموم مایعات بدن قابل تشخیص است. پروتئین مذبور بیشتر در سیستم لنفوئیدی و همچنین در سلولهای نرمال و بدخیم  مزانشیمی سنتز می شود و دفع آن تنها از طریق کلیه ها صورت می گیرد. این پروتئین از فیلتر گلومرولی عبور کرده و تا 99.8 در صد در توبولها جذب مجدد می شود . در موارد  محدودیت در فیلتراسیون، میزان آن در سرم افزایش پیدا می کند. در صورت اختلال در عملکرد توبولها ، مقدار این پروتئین تنها در ادرار بالا می رود. طول نیمه عمر Tumormasse. حدود 40 دقیقه است.
ارزیابیBeta-2-Microglobulin بعنوان تومور مارکر :
در اغلب تومورهای بدخیم لنفوپرولیفراتیو، میزان این پروتئین ، وابسته به مرحله بیماری ، افزایش داشته و در رابطه با لنفومها ، با توده تومور متناسب است. استفاده از Beta-2-Microglobulin بعنوان تومر مارکر تنها زمانی مقدور است که اختلالی در عملکرد کلیه ها وجود نداشته باشد.
بررسی عملکرد کلیه ها:
قرار داشتن میزان این پروتئین در محدوده نرمال، محدودیت در نرخ فیلتراسیون گلومرولی (GFR) را رد می کند.افزایش بتا 2-میکروگلوبولین در سرم با کاهش GFR ارتباط نزدیکی دارد. در نارسایی کلیوی ممکن است که میزان این پروتئین به 10تا50 برابر مقدار طبیعی برسد. پس از پیوند کلیه ، بتا -2-میکروگلوبولین موجود در سرم طی چند روز، با بازسازی عملکرد کلیه ، به حالت عادی برمی گردد. بر خلاف آسیب گلومرولی ، آسیب توبولها به افزایش دفع بتا 2-میکروگلوبولین در ادرار منجر می شود. ارزیابی عملکرد کلیه با بتا 2-میکروگلوبولین تنها در صورتی امکان پذیر است که سایر بیماری ها (بیماریهای لنفوپرولیفراتیو) رد شده باشند.
عفونتHIV :
Beta-2-Microglobulin نقش مهمی در تنظیم کنترل فعالیت لنفوسیت های T بعهده دارد. در بیماران HIV ، افزایش مقادیر این پروتئین در سرم با میزان نقص ایمنی ارتباط دارد و می تواند برای نظارت بر روند و پیشرفت HIV و همچنین در موارد تحت درمان با HAART  (Highly Active AntiRetriviral Therapy) مفید باشد.