این آنتی بادیها بر علیه غشاء پروتئینی سلولهای جزایر (ICA512,Tyrosinphosphatase) تولید می شوند و در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از موارد دیابت های تیپ ۱ در بدو تشخیص و در ۲ تا پنج درصد از خویشان درجه ۱ این بیماران قابل تشخیص می باشند . حدود شصت و پنج درصد از این افراد ظرف ۵ سال به دیابت دچار می شوند.

 متد: EIA

کاربرد :

  • تشخیص دیابت تیپ ۱
  • در خویشاوندان درجه ۱ افراد مبتلا به دیابت تیپ

تفسیر:

دو آنتی بادی IA2 و GAD بندرت بطور هم زمان ظاهر می گردند.