این آنتی بادی در حدود هفتاد و پنج درصد از موارد دیابت تیپ I که بتازگی تشخیص داده شده اند مثبت است و ممکن است که ماه ها و سالها قبل از ظهور دیابت قابل تشخیص باشد . انجام این تست در خویشان درجه یک بیمار پیشنهاد شده است ، زیرا حدود شصت و پنج درصد این افراد در طی ۱۰ سال به دیابت تیپ I مبتلا می شوند.

متد: EIA

کاربرد:

  1. ديابت تيپ I
  2.  افراد فاميل درجه 1
  3.  سندرم Stiff man