آیا میتوان در عین سلامتی پیر شد؟آیا هیچگاه به این مسئله فکر کرده اید که مثلا در سن ۸۰ سالگی از حیث سلامتی در چه وضعیتی قرار خواهید داشت؟ آیا خواهید توانست به مسافرت بروید و از زندگی خود لذت ببرید ؟

ضد سالخوردگی باین معنی است که بموقع در رابطه با فرآیند پیر شدن راه صحیح و مثبت را شناسائی و اجراء کنیم . بعبارت دیگر تنها این مسئله مطرح نیست که ما چند سال عمر خواهیم کرد، بلکه ما چگونه پیر خواهیم شد؟

هدف : سالم ، زنده دل ، با نشاط و توانا

مرحله نخست فرآیند ضد سالخوردگی با یک چک آپ نسبتا مفصل شروع میشود ، زیرا پزشک باید قبل از شروع درمان برآوردی از وضعیت کنونی بدن شما داشته باشد . نتیجه این بررسی سپس گزینه های مختلفی از درمان را مطرح میسازد که شامل نوع تغذیه و احتمالا درمان هورمونی میشود .

روشهای تشخیصی :

–          وضعیت فعلی هورمونها در بدن (Hormone status) و یا بعبارت دیگر تعیین غلظت ومیزان هورمونها در خون

–          بررسی میزان ویتامین ها (C,D,E,B12)

–          سلنیوم (Selenium) و روی (Zinc)

 –         بررسی ریسکهای شخصی سلامت نظیر آرتریواسکلروز ، ترومبوز ، پوکی استخوان ، دیابت و غیره

درمان

درمان هورمونی و برطرف کردن نیاز ها و کمبود های بدن که بر۲ پایه استوار است :

۱–    شکل زندگی: شامل فعالیتهای ورزشی ، تغذیه سالم ومدیریت استرس

۲–    رساندن کافی مواد خاص و حیاتی به بدن نظیر ویتامین ها ، عناصر کمیاب و آنتی اکسیدان از راه طبیعی .

آیا میتوان در عین سلامتی پیر شد؟آیا هیچگاه به این مسئله فکر کرده اید که مثلا در سن ۸۰ سالگی از حیث سلامتی در چه وضعیتی قرار خواهید داشت؟ آیا خواهید توانست به مسافرت بروید و از زندگی خود لذت ببرید ؟

ضد سالخوردگی باین معنی است که بموقع در رابطه با فرآیند پیر شدن راه صحیح و مثبت را شناسائی و اجراء کنیم . بعبارت دیگر تنها این مسئله مطرح نیست که ما چند سال عمر خواهیم کرد، بلکه ما چگونه پیر خواهیم شد؟

هدف : سالم ، زنده دل ، با نشاط و توانا

مرحله نخست فرآیند ضد سالخوردگی با یک چک آپ نسبتا مفصل شروع میشود ، زیرا پزشک باید قبل از شروع درمان برآوردی از وضعیت کنونی بدن شما داشته باشد . نتیجه این بررسی سپس گزینه های مختلفی از درمان را مطرح میسازد که شامل نوع تغذیه و احتمالا درمان هورمونی میشود .

روشهای تشخیصی :

–          وضعیت فعلی هورمونها در بدن (Hormone status) و یا بعبارت دیگر تعیین غلظت ومیزان هورمونها در خون

–          بررسی میزان ویتامین ها (C,D,E,B12)

–          سلنیوم (Selenium) و روی (Zinc)

 –         بررسی ریسکهای شخصی سلامت نظیر آرتریواسکلروز ، ترومبوز ، پوکی استخوان ، دیابت و غیره

درمان

درمان هورمونی و برطرف کردن نیاز ها و کمبود های بدن که بر۲ پایه استوار است :

۱–    شکل زندگی: شامل فعالیتهای ورزشی ، تغذیه سالم ومدیریت استرس

۲–    رساندن کافی مواد خاص و حیاتی به بدن نظیر ویتامین ها ، عناصر کمیاب و آنتی اکسیدان از راه طبیعی .