Lab Test  Amylase in Urine Alpha-Amylase  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدEnzymatic(IFCC)
حجم نمونه ادرار0.5ml Urine
اندیکاسیونهیپرآمیلازمی، موارد مشکوک به ماکروآمیلازمی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.