Lab Test Alkaline phosphatase(AP)  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدPhotometry IFCC
حجم نمونه خون0.5ml Serum
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترفسفاتاز قلیایی (AP) یک گلیکوپروتئین است که در تمام بافت های بدن تولید می شود. این آنزیم شامل ایزوآنزیم های مختلفی است که در غشای سلولی به ویژه در سیستم اسکلتی (استئووبلاست) ، پارانشیم کبد و در اپیتلیوم مجاری صفراوی یافت می شود. آسیب این اندام ها منجر به آزاد شدن AP به داخل خون می شود. در صورت بالا بودن میزان کل AP ، تعیین ایزوآنزیم ها ، منشاء ارگان مربوطه را مشخص می کند.
ارزیابیافزایش
– اختلالات استخوانی با افزایش فعالیت اوستئوبلاستها (مارکر برای ساخت استخوان): بیماری Paget ، استئومالاسی (کمبود ویتامین D یا اختلال متابولیک ، نقص لوله های کلیوی) ، استئوسارکوم ، متاستازهای استخوانی (مانند پستان ، پروستات و سایر کارسینوم ها) ، هایپرپاراتیروئیدیسم ، آکرومگالی
– اختلالات کبدی- مجاری صفراوی: افزایش AP همراه با GGT و LAP ، نشانه ای از کلستاز (حساسیت 80-100٪) است. در آسیب کبدی ناشی از  الکل ، افزایش الکالن فسفاتاز در مقایسه با GGT کم تراست (یا  APافزایش نشان نمی دهد).
– زنان باردار: در یک سوم آخر بارداری میزان الکالن فسفاتاز (به دلیل وجود APجفت) تا 400U / L افزایش می یابد.
کاهش
– هیپوفسفاتاز مادر زادی (نادر است)
– هیپوتیروئیدی مادر زادی