STD panel به روش PCR-Reverse Hybridization با دستگاه نیمه اتوماتیکVitro

بیماری های مقاربتیSTD (sexually transmitted diseases) عفونت‌هایی هستند که بیشتر از طریق فعالیت جنسی منتقل می‌شوند. برخی از عفونت ها ممکن است که از طریق تماس شخصی نزدیک، مانند بوسیدن، یا از مادر به فرزند متولد نشده اش سرایت کنند. Read More