Lab TestFibrin Degradation Product FDP
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدLatex Agglutination
نوع و حجم نمونه1ml Citratplasma
اندیکاسیونتشخیص هیپرفیبرینولیز در:
– عمل جراحی ارگانهای دارای پتانسیل بالای plasminone activator
طی extracorporal circulation و عمل bypass
-پانکرآتیت حادخونریزی شدید طی وضع حمل
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهFDP اندیکاتور مهمی در رابطه با خطر خونریزی محسوب می شود و به همراه بالا بودن غلظت D-Dimer علامت زود در ایجاد Defibrination syndrome و Disseminated intravascular coagulation است.
تفسیرافزایش: عمل جراحی، بخصوص در تماس با سطوح غیر خودی نظیر bypass، extracorporal circulationنکروز بافتهای سرشار از فعال کنندگان پلاسمینوژن نظیر پانکرآس، ریه، پروستات و رحمتجویز داروهای حامل مواد vasoactive نظیر کاتکول آمین ها، مشتقات vasopressin و Nicotinic acidFurosemide  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *