Lab Test    EBV antibody( VCA- IgM, VCA-IgG, EBNA-1-IgG) Epstein-Barr-virus,Mononucleosis  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدCLIA
حجم نمونه خون 0.5ml serum
اندیکاسیونموارد مشکوک به عفونت EBV
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید.
تفسیر: 
+EBNA-1-,IgG-،IgMمرحله بسیار تازه عفونت ( کنترل روند تست توصیه می شود)
+EBNA-1-,IgG+،IgM عفونت تازه و یا عفونت در گذشته نزدی
-EBNA-1+,IgG+،IgM عفونت در گذشته دور (حد اقل 2 تا 4 ماه پیش)
اطلاعات کوتاهدر 5 تا 7% از بیمارانی که در گذشته دچار عفونت با ویروس EBV بوده اند، ممکن است که آنتی بادی EBNA-1 antibody IgG مشاهده نشود . این مسئله در مورد افراد سالخورده بیشتر دیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *