Lab TestCRP C-Reactive Protein
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدTurbidimetry
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیونتشخیص و پیگیری فرآیندهای حاد التهابی ، واکنش های نکروز دهنده و نئوپلاستیک ، تشخیص افتراقی عفونت های باکتریایی و ویروسی ، کنترل پس از عمل جراحی ، حین درمان با آنتی بیوتیک ها.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترپروتئین فاز حاد CRP ، که در کبد سنتز می شود ، به طور فزاینده ای در التهابهای حاد تشکیل می شود. این واکنش عمدتا توسط اینترلوکین 6 تحریک می گردد. CRP سر آغاز فرآیندهای دفاعی بدن است. بدین معنی که با غشای سلولی میکروارگانیسم ها (باکتری ها ، قارچ ها ، انگل ها) و همچنین با مواد حاصل از تخریب سلول های بدن واکنش نشان می دهد. میزان CRP در سرم ، حدود 6 تا 12 ساعت پس از شروع مرحله التهابی با شیب زیاد افزایش یافته ، پس از 48 ساعت به حداکثر رسیده و سپس با طول نیمه عمر 24 تا 36 ساعت کاهش پیدا می کند.
ارزیابیافزایش CRP در سرم شاخص التهاب حاد یا مزمن ، عفونت های باکتریایی ، بیماری های خود ایمنی یا ایمون کمپلکس ، نکروز بافتی و تومورهای بدخیم است.  
مقادیر بالاتر از 50 میلی گرم در لیتر در عفونت های حاد باکتریایی ، ترومای وسیع ، تومورهای متاستاتیک ، بیماری های روماتیسمی فعال مشاهده می شود. با درمان ضد باکتری موثر ، مقدار CRP که افزایش داشته است، طی 2 تا 3 روز به طور قابل توجهی کاهش می یابد.  
مقادیر افزایش یافته از 10 تا 50 میلی گرم در لیتر: در عفونت های با فعالیت متوسط و یا موضعی محدود ، به عنوان مثال در عفونت باکتریایی موضعی ، پس از تروما ، جراحی ، حمله قلبی ، بیماری های روماتیسمی ، سل ، سارکوئیدوز ، بدخیمی ها و گاهی اوقات با عفونت های ویروسی. مشاهده می شود.  
مقادیر طبیعی تا افزایش کم : در بیشتر عفونتهای ویروسی ، عفونتهای مزمن ، بیماریهای بافت همبند مانند لوپوس اریتماتوز سیستمیک ، سندرم شوگرن ، اسکلرودرمی ، درماتومیوزیت و موارد مشابه مشاهده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *