Lab TestCEA Carcinoembryonic antigen
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متد   ECL,ELFA,CLIA
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیونتومور مارکر انتخاب اول در کارسینومهای کولورکتال
کارسینومهای پستان، برونشها، پانکرآس، معده و C-cell tumors
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهطول نیمه عمر CEA حدود 2 تا 8 روز است.
توصیه می شود که در رابطه با کارسینوم معده مارکر CA-72-4 و در رابطه با کارسینوم پستان مارکر 15-3 نیز انجام شوند.
اطلاعات بیشترCEA
-یک گلیکوپروتئین است که تقریباً 50٪ از آن را کربوهیدرات تشکیل می دهد. CEA از نظر فیزیولوژیکی در باقت مخاطی روده بزرگ و در اپیتل های دیگر مانند اپیتلیوم واژن و در اپیتل های غدد یافت می شود. اصطلاح ” Carcinoembryonic ” از آنجهت ایراد دارد که در مقام مقایسه، تولید CEA در بافت مخاطی جنینی بیشتر از بافت مخاطی بزرگسالان نیست. بیشترین میزان CEA در کارسینوم های روده بزرگ و متاستازهای آنها دیده می شود. غلظت های کمتر آن در سرطان های دیگر مانند کارسینومای معده ، پستان یا برونشها قابل ملاحظه است.
ارزیابیCEA در بیماری های بدخیم CEA در کارسینومهای روده بزرگ همراه با عود یا متاستاز ، با حساسیت تقریباً %75 بالاترین حساسیت را (در مقایسه با مارکرهای دیگر) به خود اختصاص می دهد. به همین جهت CEA مارکر انتخاب اول برای کنترل و پیگیری کارسینومهای کولورکتال محسوب می شود و ترکیب آن با مارکر های دیگر هیچگونه افزایش قابل توجهی در حساسیت را به همراه ندارد.
-در سرطان پستان ، می توان حساسیت CEA را در ترکیب با CA 15-3 به میزان قابل توجهی افزایش داد. این امر ، اگر چه به میزان کمتر، همچنین در ترکیب با CA 72-4 در کارسینومای معده ، کارسینوم موسینی تخمدان و در ترکیب با SCC در کارسینومای مقعدی و مری قابل ملاحظه است.
-مقدار CEA قبل از عمل از نظر پیش آگهی مهم است . در مواردی که مقدار CEA بیش از 4 برابر محدوده مرجع باشد، تومور بدخیم محتمل و در بیش از 8 برابر محدوده مرجع  ، وجود تومور بدخیم کاملاً قطعی است.
CEA در بیماریهای خوش خیم
-CEA بطور  غیر اختصاصی در افراد سیگاری افزایش می یابد
-افزایش اندک تا متوسط در ​​هپاتیت ، سیروز کبدی ناشی از الکل ، پانکراتیت ، بیماری کرون ، کولیت اولسراتیو ، دیورتیکولیت ، ذات الریه ، آمفیزم و غیره مشاهده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *