Lab TestBCR-ABL-Translocation BCR-ABL(RNA) quantitative and qualitative mbcr-abl (p 190) mbcr-abl (p 210) Philadelphia chromosome
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدReal-Time PCR
نمونه خون3ml EDTA-Blood انتقال نمونه تا یک ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در دمای2-8 درجه سانتی گراد.خون لخته ، همولیز شده و استفاده از هرگونه ماده ضد انعقاد بجز EDTA مورد قبول نمی باشد.عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصا هپارین توسط بیمار در روز فبل از نمونه گیری
اندیکاسیوندر CML بعنوان پارامتر تشخیص زود هنگام اندازگیری کمی جهت کنترل روند بیماری و کنترل بهبود (Remission)ترانس لوکاسیون در95 درصد بیماران مبتلا به CML و به میزان کمتر در ALL مشاهده می شود.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه شود
تفسیرتشخیص BCR/ABL-Translocation ابتلا به CML را تایید می کند.نتیجه منفی باید ،در صورت وجود شواهد بالینی
( تشخیص اولیه و Remission) ، مورد کنترل قرار گیرد.
اطلاعات کوتاهBCR/ABL-Translocation یک جهش سوماتیک است (ارثی نیست). در موارد احتمال CML انجام کاریوتایپ اضافی برای تشخیص ناهنجاری های دیگر (به ویژه در صورت عود بیماری) توصیه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *