Lab Test                          Anti-Hbe(IgG+IgM)  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدCLIA
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیونتشخیص عفونت هپاتیت B حاد و مزمن
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهموارد سروکانورژن از Hbe-Antigen به Anti-Hbe اغلب با کاهش replication ویروس همراه است. در موارد عفونت با HBV-Escape –Mutants که نادر است، Anti-Hbe تولید نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *