Lab TestAnti-Centromere antibodies Anti-CENP-B ACA
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدELISA
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیونموارد مشکوک به اسکلرودرمیسندرم CREST سیروز صفراوی اولیه (primary biliary cirrhosis)سندرم رینود Raynaud’s syndrome))
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمایید
اطلاعات کوتاهآنتی بادی بر علیه سنترومر در تست ANA-IFT نیز قابل شناسایی است
اطلاعات بیشترنقطه اتصال بین دو کروماتید از یک کروموزوم متافاز ، سنترومر نامیده می شود. پس از اتصال الیاف دستگاه اسپیندل به آنها ، کروماتیدها در حین تقسیم سلولی، به قطبهای سلول انتقال پیدا می کنند. در متد ELISA تنها آنتی بادی بر علیه سنترومر-پروتئین- B ( شایعترین آنتی ژن هدف >95% ) تشخیص داده می شود. نتیجه منفی در ELISA با یک الگوی سانترومر مثبت در IFT نشان دهنده شناسایی زیر گروه های دیگر از آنتی سانترومر است.
ارزیابیآنتی بادی های ضد سانترومر- پروتئین- B تقریباً در 89٪ از بیماران مبتلا به شکل محدود اسکلروز سیستمیک (با درگیری اندک اندام های داخلی) و در 57 – 82٪ از بیماران مبتلا به سندرم CREST (CREST: کلسینوز پوست، پدیده رینود ، اختلال عملکرد مری ، اسکلروداکتیلی ، تلانژکتازی) یا انواع مشابهی از اشکال با روند نسبتاً خفیف ظاهر می شود. بیماران دارای این آنتی بادی به ندرت دچار فیبروز ریوی یا درگیری کلیه می شوند. آنتی بادی ضد سنترومر در بیماران مبتلا به سندرم رینود( حدود 25%) و سیروز صفراوی اولیه( 10 تا 30%) قابل تشخیص است. سیروز صفراوی اولیه (PBC)اغلب با اسکلرودرمی محدود و یا شواهدی مبنی بر پیشرفت اسکلرودرمی (مثلا سندرم رینود) همراه است. آنتی سنترومر ممکن است که در رابطه با PBC تنها نیز مشاهده شود.
References Conrad K, Schößler W, Hiepe F. Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen. Ein diagnostischer Leitfaden. Dustri Verlag, 2006(161).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *