Lab Test                       Amniotic Fluid Bilirubin
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متداسپکتروفتومتری
حجم نمونه 0.5ml amniotic fluid
اندیکاسیونتشخیص و کنترل روند Erythroblastosis fetalis در موارد ناسازگاری خونی مادر به جنین ( ناسازگاری Rh) و تخمین شدت بیماری.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه شود.
تفسیرحدود 96% از موارد ناسازگاری خونی بین مادر و جنین مربوط به ناسازگاری Rh و حدود 2% مربوط به آنتی ژنهای دیگر نظیر سیستم ABO می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *