Lab Test                     Alpha Heavy Chain disease α-HCD  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/8/17
متدImmunoelectrophoresis
حجم نمونه خون0.5ml Serum
اندیکاسیوناسهال مزمن همراه با درد شکم، کم شدن وزن، بدی جذب و انتروپاتی ناشی از هدر رفتن پروتئینDigestive form of α-HCDRespiratory form of α-HCD
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشتراین بیماری  بیشتر در سیستم مترشحه IgA روده باریک ظاهر می شود که در آن تمام روده باریک و یا قسمت پروکزیمال آن مورد تهاجم قرار می گیرد. این بیماران اغلب دچار آنمی، هیپوکالمی، هیپوکالسمی، هیپو منیزیمی ، هیپوآلبومینمی، افزایش آلکالن فسفاتاز ( ایزوفرم روده) می باشند. برخی از بیماران دارای عفونتهای انگلی می باشند. الکتروفورز پروتئینهای سرم تنها در نیمی از بیماران غیر طبیعی است( باند با قاعده پهن واقع در2α تا β ) .
ارزیابیموارد مشکوک به α-HCD باید توسط immunohistochemistry مورد تایید قرار گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *