Lab Test17Hydroxyprogesteron
17OH-progesteron
17OHP
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدCLIA/ ELISA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیون-موارد مشکوک به سندرم آدرنوژنیتال (AGS) در نوزاد (کمبود 21 -هیدروکسیلاز)
-تشخیص افتراقی هیپراندروژنمی (هیرسوتیسم)-        
-شروع دیررس AGS
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیردر 95% از موارد AGS افزایش نشان می دهد. انجام تست ACTH در موارد مشکوک( بعنوان مثال موارد دیررس AGS)
اطلاعات کوتاه17-OH-پروژسترون نوسانات قابل توجهی نسبت به چرخه قاعدگی و زمان (ساعات روز) نشان می دهد. بنابراین نمونه گیری خون باید در فاز فولیکولار و صبح گرفته شود.
اطلاعات بیشتر17 -هیدروکسی پروژسترون 17OH-Progesterone یک استروئید پیش ساز از استروئیدهای 21-هیدروکسیله قشر فوق کلیه (قشر آدرنال) است. این استروئید در ناحیه فوق کلیه و همچنین در تخمدان تولید می شود.
سندرم آدرنوژنیتال
سندرم آدرنوژنیتال مادرزادی (AGS) ، یک نقص ژنتیکی اتوزومی مغلوب:
– کمبود 21 -هیدروکسیلاز (CYP21A2) در 90% از موارد
-کمبود 11- هیدروکسیلاز به ندرت
-کمبود 3-بتا -هیدروکسی استروئید دهیدروژناز بسیار نادرتر
-کمبود 21- هیدروکسیلاز منجر به اختلال در ترشح کورتیزول در قشر آدرنال می شود. عدم سنتز کورتیزول منجر به ترشح بیش از حد ACTH می شود ، که باعث هیپرپلازی آدرنال می گردد (اصطلاحاً هیپرپلازی مادرزادی آدرنال). تجمع 17OH-progesterone به نوبه خود منجر به افزایش تشکیل آندروژن می شود. در موارد شدید AGS ، کمبود مینرالوکورتیکوئید نیز وجود دارد.
AGS مادرزادی شایع ترین اختلال قشر آدرنال در کودکان است. همچنین AGS دیررس (late onset-AGS) ، که علائم بالینی آن در بزرگسالی ظاهر می شود ، در گروه AGS مادرزادی قرار دارد. حدود 2٪ از افراد ناقل هتروزیگوت هستند.
در موارد تومور غده فوق کلیه همراه با ویریلیسم (آدنوم ، کارسینوم) می توان از AGS اکتسابی صحبت کرد ، که البته بسیار نادر است.
ارزیابیدر نوزادان و از روز سوم پس از تولد ، مقادیر زیر 8 میکروگرم در لیتر 17OH-progesterone ، سندرم AGS را منتفی می کند. در حدود 10٪ از تمام زنان مبتلا به هیرسوتیسم کمبود 21-هیدروکسیلاز نهفته وجود دارد. در این موارد مقادیر پایه 17OH-progesterone طبیعی است یا فقط کمی افزایش نشان می دهد. تشخیص قطعی با استفاده از تست ACTH قابل انجام است که منجر به افزایش قابل توجهی در سطح OH-Progesteron سرم می شود.
در دوران بارداری ، 17OH-Progesteron به مقدار زیاد توسط جنین و زن باردار تولید می شود. غلظت 17OH-Progesteron مادر از هفته 32 بارداری به شدت افزایش می یابد و در پایان بارداری به حدود چهار برابر مرحله لوتئال می رسد.