گلبول های سفید خون بالا تر از حد طبیعی – چه باید کرد؟

اگر تعداد لکوسیت ها بالاتر از حد طبیعی باشد ، باید علت آن روشن شود. این مسئله ، از جمله ، با کمک سایر آزمایشهای خون و یا توجه به علائم بالینی قابل تشخیص است. هرگونه درمان در نهایت بستگی به شناسایی علت لکوسیتوز دارد.

افزایش اندک لکوسیتها در افراد سیگاری ، بدون علائم دیگر و شمارش طبیعی خون ، معمولاً هیچگونه اهمیت پزشکی ندارد. البته هنوز هم ترک سیگار توصیه می شود.

در صورت وجود عفونت ، باید آنرا توسط تجویز دارو و یا در موارد خاص با استراحت دادن و استفاده از تقویت سیستم ایمنی درمان کرد. نوع درمان بستگی به نوع میکرواورگانیسم ها دارد:

  • اگر عفونت از نوع باکتریائی باشد ، بسته به شدت بیماری می توان از تجویز آنتی بیوتیک استفاده کرد.عفونت های ویروسی ، اغلب و فقط به صورت علامتی قابل درمان هستند. این بدان معنی است که درمان به علائم و شدت بیماری بستگی دارد . در این گونه موارد به عنوان مثال از داروهای مسکن یا داروهای ضد تب استفاده می شود.
هنگامی که عفونت فروکش کرد ، شمارش لکوسیت های خون نیز باید به حالت طبیعی بازگردد.

سایر گروه های بیماری ذکر شده مانند بیماری های خودایمن یا بیماری های توموری نیز درمان های فردی خود را دارند که باید با پزشک در این باره صحبت شود.