گرانولوسیتهای نوتروفیل:

گرانولوسیت های باند و سگمانته در مجموع به عنوان گرانولوسیت های نوتروفیل شناخته می شوند. ارزش بیش از حد بالا: استرس ، عفونت باکتریائی ، قارچی یا پروتوزوئرها ، بیماری های حاد قلب ، سوختگی ، مسمومیت ، خونریزی ، داروهایی مانند گلوکوکورتیکوئیدها ، استفاده از داروهای ضد بارداری هورمونی ، اپی نفرین یا لیتیومارزش خیلی کم: برخی از عفونت ها مانند سرخک ، اوریون ، حصبه ، آبله مرغان ، سرخچه یا مالاریا ، تومورهای بدخیم ، سیروز کبدی ، آسیب به مغز استخوان ، لوپوس اریتماتوز ، کمبود مادرزادی