گرانولوسیتهای ائوزینوفیل:

ارزش خیلی بالا: عفونت با کرم ، انواع خاصی از سرطان ، بیماری های پوستی مانند پسوریازیس ، بیماری های آلرژیک ، بیماری های خود ایمنی ، مصرف داروهایی مانند استیل سالیسیلیک اسید یا پنی سیلینارزش خیلی پایین: عفونت های حاد مانند مسمومیت خون ، التهاب صفاق ، ذات الریه یا حصبه ، استرس ، درمان با کورتیکواستروئیدها ، سندرم کوشینگ