کمبود پتاسیم:

پتاسیم تقریباً در همه غذاها وجود دارد ، به همین دلیل است که در افراد سالم علائم کمبود مشاهده نمی شود. با این حال ، کمبود پتاسیم (هیپوکالمی) می تواند در نتیجه از دست دادن شدید آب در رابطه با اسهال ، استفراغ ، استفاده از ملین ها و دیورتیک ها و همچنین مصرف زیاد نمک ایجاد شود. بیماریهای مختلف نیز می توانند علت کمبود پتاسیم باشند ، که از جمله می توان به اختلالات هورمونی مانند سندرم کوشینگ یا نارسایی حاد کلیه اشاره کرد.