کلسترول LDL: کدام سطح طبیعی است؟

برای  عموم افراد بالای دو سال ، LDL -کلسترول (یا کلسترول غیر HDL ) تا 160 میلی گرم در دسی لیتر طبیعی تلقی می شود. در مواردی که ریسک ابتلاء به بیماری های قلبی عروقی در خانواده وجود داشته باشد ، ممکن است که حدود مذکور نیز زیر سوال برود. این مسئله باید به طور جداگانه در گفتگو با پزشک روشن شود. افزایش سطح LDL -کلسترول می تواند دلایل بسیار متفاوتی داشته باشد.