کلسترول چگونه در بدن منتقل می شود؟

بنابر آنچه که گفته شد بدن انسان به کلسترول نیاز دارد ، اما چرا کلسترول در غلظت های بالا ناسالم تلقی می شود؟ دلیل اصلی این امر در خواص شیمیایی این ماده نهفته است: کلسترول یک نوع چربی است که محلول در آب نیست و لذا در خون نیز حل نمی شود ، بلکه” مرواریدهای” چربی کوچکی ایجاد می کند که به دیواره عروق می چسبد.

اساساً ، کلسترول یک “کالای خطرناک” برای بدن انسان محسوب می شود که حمل و نقل آن دشوار است. طبیعت این مشکل را با یک سیستم حمل و نقل خاص حل کرده است: برخی از حمل کننده ها ، به اصطلاح لیپوپروتئین ها ، چربی های بدن را که شامل کلسترول نیز می شود ، بارگیری می کنند ، آنها را با جریان خون حمل و دوباره بدون ایجاد عوارض ناشی از عدم حلالیت چربی ها، در مقصد پیاده می کنند.