کلسترول ، اصطلاح یا آزمایشی است که اکثر افراد آنرا می شناسند و نسبت به ارتباط آن با برخی بیماری ها آگاهی دارند. از جمله افزایش سطح کلسترول زیان بخش است و بالا بودن سطح کلسترول، افراد را در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی قرار میدهد. اما کلسترول دقیقاً چیست و تفاوت بین کلسترول از نوع HDL و LDL کدام است؟ اگر سطح کلسترول بیش از حد بالا باشد چه اتفاقی می افتد، چگونه می توان سطح کلسترول را کاهش داد؟ به عنوان مثال از طریق رژیم غذایی مناسب؟