کلراید چیست؟

کلرید یک ترکیب شیمیایی از عنصر کلر است. در بدن به عنوان یونی با بار منفی (الکترولیت) در مایعات خارج سلولی وجود دارد که شامل پلاسمای خون یا مایع لنفاوی است. کلرید بیشتر همراه با سدیم و بعنوان نمک طعام در رژیم غذایی مصرف و جذب بدن می شود.