کدام چربی دیگر در خون تعیین می شود؟

بخصوص کلسترول نقش مهمی در ایجاد بیماریهای عروقی ایفا میکند. کلسترول نیز به پروتئین های خون متصل می شود که تحت عنوان HDL (مخفف لیپوپروتئین با چگالی بالا) یا LDL (لیپوپروتئین با چگالی کم) شناخته می شود. HDL “کلسترول خوب” خطر ابتلاء به بیماری های عروقی را کاهش می دهد. در مقابل، LDL (“کلسترول بد”) ، سبب بالا رفتن خطر بیماری های عروقی می گردد.

بعلاوه کلسترول تام، که اساساً از HDL -کلسترول و LDL-کلسترول تشکیل شده است ، نیز تعیین می شود. افزایش مقدار آن به ویژه اگر با افزایش LDL -کلسترول همراه باشد، با خطر بیماری های عروقی همراه است .