کدام مقدار مس طبیعی است؟

مقدار طبیعی مس (مخفف: Cu) در سرم خون به سن و جنسیت بستگی دارد. در جدول زیر بر حسب میکروگرم بر دسی لیتر (µg / dl) آمده است:

مقدار مس در ادرار 24 ساعته باید بین 10 تا 60 میکروگرم در 24 ساعت یا 0.16 تا 0.94 میکرومول در 24 ساعت باشد.