کدام سطح اسید اوریک طبیعی است؟

مقادیر طبیعی اسید اوریک بسته به جنسیت و سن متفاوت است. در جدول زیر مقادیر استاندارد بر حسب mg / dl (میلی گرم در دسی لیتر) آمده است:

میزان اسید اوریک ادرار در بزرگسالان : تا 0.8 گرم در 24