کاهش گرانولوسیت ؟

کاهش زیاد گرانولوسیت ها در شمارش خون نادر است. از جمله دلایل احتمالی آن می توان به  آسیب مغز استخوان یا عفونت های ویروسی ، مانند هپاتیت ااشاره کرد. کاهش گرانولوسیت ها همچنین ممکن است بعنوان یک عارضه جانبی نادر در رابطه با  بعضی از داروها مشاهده شود. بعلاوه یک استرس مزمن نیز می تواند سبب کاهش گرانولوسیتها شود.

ناپدید شدن همه گرانولوسیت ها از خون محیطی آگرانولوسیتوز نامیده می شود. این یک عارضه جانبی بسیار نادر است که می تواند در رابطه با داروی کلوزاپین (داروی اعصاب) طی مدت چهار ماه از شروع درمان رخ دهد ، به همین دلیل شمارش منظم گرانولوسیت ها در خون بخشی از درمان استاندارد محسوب می شود. همچنین گرانولوسیت ها می توانند در طول درمان با کورتیکواستروئیدها دچار کاهش شوند.