کاهش سطح HDL -کلسترول:

کاهش HDL  به مواردی اطلاق می شود که میزان HDL در زنان زیر 54 میلی گرم در دسی لیتر یا در مردان زیر 35 میلی گرم در دسی لیتر باشد. عوامل مختلفی می توانند باعث این امر شوند. بعنوان مثال می توان از بیماری کبد ، پر کاری تیروئید ، بیماری مزمن التهابی روده یا سوء تغذیه نام برد. با توجه به اهمیت تعادل مناسب بین LDL و HDL برای سلامتی ، لازم است که سطح بسیار پایین HDL ( مشابه سطوح LDL بسیار بالا) از طریق تجویز دارو  و یا تغییر در شیوه زندگی تحت درمان قرار گیرد.

قابل توجه است که حتی اگر سطح تری گلیسیریدها بیش از حد بالا باشد ، سطح پایین HDL باید تحت درمان قرار گیرد تا خطر تصلب شرایین به حداقل برسد.