کاهش تعداد گلبول های قرمز و علل آن؟

کاهش گلبول های قرمز در خون به زیر مقدار طبیعی مربوطه کم خونی نامیده می شود. در حالیکه افت مقادیر در دوران بارداری طبیعی است ، (“کم خونی فیزیولوژیک”) ، کم خونی می تواند در رابطه با بسیاری از بیماری ها رخ دهد. از جمله علل دیگر می توان به از دست دادن خون ( به عنوان مثال جراحی) و یا تولید کمتر خون در مغز استخوان اشاره کرد.

دلایل کم خونی بسیار متنوع است ، بنابراین لازم است که در شروع تشخیص یک آزمایش کامل و دقیق خون (CBC) انجام شود.