کاهش تری گلیسیریدها  ، چه باید کرد؟

درمان کمبود تری گلیسیرید بستگی به شرایط زمینه ای آن دارد. به عنوان مثال ، در موارد پرکاری تیروئید می توان آن را با داروهای مناسب تحت درمان قرار داد. در صورت تشخیص سوء تغذیه ، باید این کمبود را با رژیم غذایی متعادل جبران کرد..