چگونه می توان سطح فریتین را افزایش داد؟

کاهش مقدار فریتین تقریباً همیشه ناشی از کمبود آهن است. بنابراین  قبل از هر چیز باید ذخایر آهن افزایش کند تا مقدار فریتین نیز افزایش یابد. کمبود فریتین را می توان طبق توصیه و دستور پزشک با تجویز آهن به شکل قرص یا تزریق وریدی جبران کرد. در صورت کمبود بسیار شدید و حاد ، ممکن است انتقال خون نیز ضروری باشد.

علاوه بر این ، تغییر در عادات غذایی ممکن است لازم شود. رژیم غذایی سرشار از آهن می تواند به سرعت به تثبیت سطح فریتین کمک کند. بطور کلی آهن در گوشت بهتر از آهن گیاهی جذب می شود. علاوه بر گوشت ، به ویژه جگر ، غذاهای غنی از آهن شامل بلغور جو دوسر ، سبوس گندم و سبزیجات سبز است.

بعلاوه تامین کافی ویتامین B12 و ویتامین C نیز باید مورد توجه قرار گیرد ، زیرا هر دو باعث جذب آهن می شوند. ویتامین B12 عمدتا در گوشت و ماهی وجود دارد ، در حالی که ویتامین C عمدتا در میوه ها و سبزیجات یافت می شود.