چه چیزی بر سطح کراتینین تأثیر می گذارد؟

عوامل متعددی می توانند بر سطح کراتینین تأثیر بگذارند. این عوامل می تواند منجر به ارزیابی بهتر یا بدتر عملکرد کلیه در مقایسه با واقعیت شوند.

افزایش کاذب كرآتینین می تواند در افراد با حجم عضلانی زیاد ، افرادی كه كارهای بدنی سخت انجام می دهند و افرادی كه مقدار زیادی پروتئین مصرف می كنند ایجاد شود. آسیب یا تزریق به عضلات ، از جمله بعد از واکسیناسیون ، همچنین می توانند سطح کراتینین را افزایش دهند. در همه این موارد ، عملکرد کلیه بدتر از آنچه که هست ارزیابی می شود.

کاهش کاذب کرآتینین ، اغلب در افراد با توده عضلانی کم و در افرادی که وزن کم دارند بوجود می آید. این عوامل می توانند به ارزیابی بهتر عملکرد کلیه ،نسبت به آنچه در واقعیت، است منجر شود.

باید توجه داشت که هنگام ارزیابی عملکرد کلیه با استفاده از مقدار کراتینین ، یک منطقه به اصطلاح کور وجود دارد. این بدان معناست که افزایش سطح کراتینین در خون تنها زمانی قابل اندازه گیری است که عملکرد کلیه به 50 درصد از حالت اولیه کاهش یابد ، اما نه با اختلال جزئی. بر این اساس ، اختلال در عملکرد کلیه فقط دیر قابل تشخیص است.