چه زمان و چگونه هماتوکریت تعیین می شود؟

هماتوکریت بخشی از شمارش خون است ، که به طور معمول به عنوان بخشی از یک معاینه پزشکی ، پیشگیری و یا در صورت مشکوک بودن به بیماری های مختلف ، تعیین می شود . از جمله این موارد می توان بعنوان مثال از کمبود آب بدن به دلیل عفونت دستگاه گوارش ، خونریزی داخلی و یا بیماری های دستگاه خونساز یاد کرد.

جهت تعیین میزان هماتوکریت ،نمونه خون از ورید گرفته شده و سپس نمونه خون در سانتریفیوژ چرخانده می شود ، به این ترتیب اجزای خون از یکدیگر جدا می شوند. روش دیگر استفاده از دستگاههای شمارنده سلول های خون است که توسط آن میزان هماتوکریت بطور اتوماتیک اندازکیری می شود.

تغییر هماتوکریت تقریباً همیشه وابسته به گلبول های قرمز است. برای تعیین علت تغییر ممکن است نیاز به آزمایشاهای دیگری مانند آزمایش هموگلوبین و اریتروپویتین یا آزمایش مغز استخوان باشد.