چه زمان لکوسیت های ادرار افزایش می یابد؟

افزایش تعداد لکوسیت ها در ادرار معمولاً به دلیل عفونت کلیه و / یا دستگاه ادراری تحتانی است. به عنوان مثال می توان از سیستیت یا التهاب مثانه نام برد ، که در درجه اول با احساس سوزش هنگام ادرار و نیاز مکرر به توالت آشکار می شود. اگر این عفونت به لگن کلیه گسترش یابد ، سبب  التهاب کلیه ها شده و فرد مبتلا اغلب از درد در پهلوها و تب شکایت دارد.

لکوسیتوری در مردان ممکن است از عفونت پروستات یا اپیدیدیم نیز ناشی شود.