چه زمانی و چگونه مقدار هموگلوبین تعیین می شود؟

مقدار هموگلوبین (Hb) بخشی از آزمایش استاندارد شمارش کامل سلولهای خون است. بعلاوه مقدار Hb نیز در صورت مشکوک بودن به کمبود آهن ، کم خونی ، تشخیص بیماری های مختلف اندام ها یا اختلال در تعادل آب (یا کمبود آب) یا کنترل اشکال خاصی از درمان اندازه گیری می شود. بعلاوه ، مقدار هموگلوبین قبل از اهدای خون نیز تعیین می گردد.

مقدار هموگلوبین را معمولاً بااستفاده از یک نمونه خون تعیین می کنند. ولیکن تنها یک قطره خون که از لاله گوش یا نوک انگشت گرفته می شود برای این منظور نیز تکافو می کند.

علاوه بر این ، مقدار هموگلوبین در ادرار یا مدفوع نیز قابل اندازگیری است. این کار معمولاً به عنوان بخشی از معاینات پزشکی پیشگیرانه یا در موارد مشکوک به بیماری های خاص مانند بیماری کلیه انجام می شود.