پیامدهای کمبود اسید فولیک در دوران بارداری:

کمبود اسید فولیک در دوران بارداری می تواند پیامدهای جدی برای جنین در حال رشد داشته باشد و ممکن است به زایمان زودرس ، سقط جنین ، ناهنجاری و اختلالات رشدی منجر شود. وزن بسیار کم نوزاد هنگام تولد نیز یکی از پیامدهای احتمالی آن است.

در صورت کمبود اسید فولیک ، احتمال ایجاد نقص در لوله عصبی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد که یک اختلال رشد سیستم عصبی مرکزی محسوب می شود. بنابراین  مصرف اضافی اسید فولیک در دوران بارداری، تحت مراقبت پزشک توصیه شده است.