پلاکت ها چه نقشی در شمارش خون دارند؟

پلاکت ها به طور استاندارد در شمارش کامل خون تعیین می شوند. شمارش کامل خون یکی از مهمترین و شایعترین آزمایشات خون محسوب می شود. در شمارش کامل خون مقادیر مختلفی مورد بررسی قرار می گیرند. برخی از این مقادیر بعبارت زیرند:

– گلبول های قرمز اطلاعاتی در مورد انتقال اکسیژن در خون ارائه می دهند
– گلبول های سفید (لکوسیت ها): یا سلول های ایمنی که نشان دهنده عفونت ها هستند
– پلاکت ها: ارزش مهمی در رابطه با لخته شدن خون دارند
– هماتوکریت: که نشان دهنده “غلظت” خون است.

شمارش کامل خون اغلب به عنوان بخشی از معاینه پیشگیرانه و یا در رابطه با مشکوک بودن به بیماریهای خاص، انجام می شود. علائم مربوط به پلاکت ها ممکن است بصورت کبودی ، خونریزی طولانی مدت یا خونریزی مکرر از لثه یا بینی ظاهر شود.