پایین بودن سطح هموگلوبین به چه معناست؟

پایین بودن سطح هموگلوبین زمانی مطرح می شود که مقدار آن کمتر از حد مخصوص سن و جنس باشد. سطوح خیلی پایین Hb معمولا نشانگر یک کم خونی است. در چنین مواردی تعداد گلبول های قرمز خون نیز کاهش می یابد. علاوه بر این پارامترهای MCH ، MCV ، MCHC و هماتوکریت نیز ممکن است که تغییراتی را نشان دهند. علائم معمول کم خونی شامل رنگ پریدگی ، خستگی و شکنندگی ناخن های انگشتان دست می شود.

سطوح پایین Hb می تواند دلایل زیادی داشته باشد ، موارد اصلی عبارتند از:

کمبود آهن (شایعترین علت)حجم اضافی آب (بعلت رقیق شده خون، مقدار هموگلوبین نسبتاً کاهش می یابد)بارداریاز دست دادن خون (از نظر داخلی و یا خارجی)افزایش تجزیه سلول های قرمز خوناختلالات تشکیل خون (هموگلوبینوپاتی)کمبود ویتامین B12کمبود اسیدفولیکبیماری کلیویبیماری های مزمن (ACD = Anemia of Chronic Disease)بیماری های توموریبیماری های مغز استخوان

کاهش سطح هموگلوبین ممکن است بعلل مختلف و به صورت ترکیبی رخ دهد. کمبود آهن با بیش از 80 درصد از موارد، شایع ترین علت کم خونی در سراسر جهان و از علل اصلی سطح بسیار پائین هموگلوبین است. در صورت مشکوک بودن به کمبود آهن ، لازمست که جهت  تشخیص و تأیید کمبود آهن به انجام آزمایشهای دیگرمبادرت ورزید.