ویتامین D متابولیسم کلسیم را تنظیم می کند.

ویتامین D ((cholecalciferol یک اصطلاح جمعی است که شامل چندین ترکیب از ویتامین های محلول در چربی است. از این میان ، ویتامین D2 که در گیاهان و قارچ ها وجود دارد و ویتامین D3 که فقط در غذاهای با منشاء حیوانی یافت می شود ، برای انسان اهمیت ویژه ای دارد.

ویتامین D در تنظیم تعادل کلسیم و فسفات نقش دارد ، باعث جذب بهتر کلسیم از غذا یا روده می شود و از  جذب و ترکیب کلسیم در استخوان ها پشتیبانی می کند و بعبارت دیگر نقش مهمی در کانی سازی استخوان دارد.

علاوه بر این ، ویتامین D در تنظیم سطح کلسیم خون نیز نقش دارد: اگر سطح کلسیم در خون کاهش یابد ، از یک پیش ساز غیر فعال، ویتامین D -کلسی تریول تولید می شود. سپس کلسی تریول سبب آزاد سازی کلسیم از استخوان ها شده و سطح کلسیم در خون دوباره بالا می رود. بدین ترتیب اطمینان حاصل می شود که کلسیم جهت عملکردهای متابولیک حیاتی مانند انتقال تحریکات عصبی یا کار ماهیچه ها در دسترس است.