ویتامین D سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

ویتامین D علاوه بر تنظیم تعادل کلسیم ، نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد. هنوز دقیقاً مشخص نشده است که ویتامین D چگونه به دفاع در برابر عوامل بیماری زا کمک می کند.

با این حال ، اعتقاد بر این است که سلول های خاصی از سیستم ایمنی ( لنفوسیت های T ) بکمک ویتامین D، سیستم دفاع در برابر عوامل بیماری زا را فعال می کنند. اگر ویتامین D کافی در بدن وجود نداشته باشد ، لنفوسیت های T نمی توانند به عوامل بیماری زا واکنش نشان دهند و لذا عوامل مذکور می توانند بدون مقاومت زیاد در بدن تکثیر پیدا کنند.