ویتامین B12 (کوبالامین) یک ویتامین محلول در آب است که توسط بدن تولید نمی شود ، اما باید از طریق غذاهایی مانند ماهی یا جگر به بدن عرضه شود. ویتامین B12 برای سیستم عصبی ما بسیار مهم است ، اما همچنین از سیستم قلبی عروقی ما محافظت می کند. کمبود ویتامین B12 نادر است ، ولیکن افرادیکه تحت رژیم مواد گیاهی (گیاهخواران) قرار دارند و از غذاهای حیوانی استفاده نمی کنند در معرض خطر بیشتری قرار دارند.