هموگلوبین در مدفوع و ادرار:

اساساً ، نباید هموگلوبین در مدفوع یا ادرار وجود داشته باشد ، اما مقادیر کم آن معمولاً مشکلی ایجاد نمی کند ، ولیکن ، محصولات تجزیه هموگلوبین ، مانند بیلی روبین ، به طور منظم در مدفوع و ادرار آزاد می شوند.

خون در مدفوع ، هموگلوبین ممکن است به صورت رسوبات خون و رنگ قرمز در سطح مدفوع دیده شود. همچنین مدفوع سیاه رنگ نشانگر خون از قسمت فوقانی دستگاه گوارش است. توسط آزمایش خون پنهانی که در غربالگری سرطان روده بزرگ نیز استفاده می شود ، می توان مقادیر کم و نامرئی هموگلوبین را در مدفوع تشخیص داد.

به طور کلی ، باید توجه داشت که عوامل اختلال زای بسیاری مانند رژیم غذایی یا داروهای خاص وجود دارند که می توانند نتیجه مثبت هموگلوبین در مدفوع را بدنبال داشته باشد.

توجه :در صورت مشاهده خون در مدفوع و یا رنگ سیاه آن ، باید جهت تشخیص علت و درمان احتمالی به پزشک مراجعه نمود.

خون در ادرار :ادرار به طور کلی با استفاده از نوار تست ادرار، جهت تشخیص خون مورد آزمایش قرار می گیرد. بدین ترتیب می توان به شناسایی سلولهای قرمز خون و همچنین هموگلوبین در ادرار دست یافت. چنانچه ادرار به طور واضح رنگ قرمز نداشته باشد ، مقدار خون اندک است (میکروهماتوری) . قرمزی واضح ادرار ، ماکروهماتوری تامیده می شود.

در اینجا نیز باید چند نکته را در نظر گرفت:

•      نوارهای ساده آزمایش ادرار که در داروخانه ها در دسترس است ، نمی تواند بین هموگلوبین (هموگلوبین اوری) و پروتئین عضله  یا میوگلوبین (میوگلوبینوری) تفاوت قائل شود.

•    همانند مدفوع ، داروهای مختلف و رژیم غذایی می توانند باعث قرمز شدن ادرار و منجر به نتایج مثبت کاذب گردند.

•      علاوه بر این ، نتیجه مثبت هموگلوبین در ادرار در طول دوره پریود زنان جای نگرانی ندارد و کاملا طبیعی است.

به طور کلی ، اگر ادرار قرمز باشد یا آزمایش خون در ادرار مثبت باشد ، باید علل آن روشن شود.