مراجعین محترم، همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر ( کارت ملی ) و برای مسافرین پروازی ( پاسپورت ) ضروری است.

همچنین، همراه داشتن کد رهگیری نسخه برای مراجعین محترم دارای بیمه سلامت و تامین اجتماعی، ضروری است.