هماتوکریت بالا به چه معناست؟

اگر مقدار هماتوکریت خیلی زیاد باشد ، میزان پلاسمای خون نسبت به سلولهای خونی کمتر است. نتیجه این امر بالا رفتن غلظت خون، تغیر در فیزیولوژی جریان خون در عروق و در نتیجه افزایش خطر تشکیل لخته خون یا ترومبوز است. این موارد منجر به تنگی عروقی و انسداد شده و می تواند باعث کند شده جریان خون در اندام ها ، سکته های مغزی و حملات قلبی شود. بنابراین یک هماتوکریت خیلی زیاد می تواند خطرناک باشد.

علائم افزایش هماتوکریت به علت آن بستگی دارد. افزایش اندک هماتوکریت کمتر سبب بروز علائم بالینی می شود. اگر مقدار هماتوکریت به طور قابل توجهی بالا باشد ممکن است عوارضی مانند ترومبوز که در فوق به آن اشاره شد، ظاهر شود.