نیاز روزانه: چه مقدار سدیم در روز توصیه می شود؟

به دلیل محتوای نمک بالا در غذاها و بسیاری از محصولات فرآوری شده ، بیشتر مردم بیشتر از حد مورد نیاز روزانه از سدیم استفاده می کنند. دوز توصیه شده روزانه برای نوجوانان و بزرگسالان 15 سال به بالا 1500 میلی گرم یا 1.5 گرم است.

آب معدنی به دو صورت کم سدیم ( تا حدود 20 میلی گرم در لیتر) و با سدیم بالا ( بیش از 200 میلی گرم در لیتر) ارائه می شوند.