نیاز روزانه: چقدر پتاسیم در روز نیاز داریم؟

نیاز روزانه به پتاسیم حدود 4000 میلی گرم یا 4 گرم است. این توصیه همچنین در مورد نوجوانان 15 سال به بالا و زنان باردار نیز صدق می کند. دوز روزانه 4،400 میلی گرم در دوران شیردهی توصیه می شود. برای کودکان و نوجوانان زیر 15 سال ، نیاز روزانه کمتر است و به سن آنها بستگی دارد.